Selecteer een pagina

BETTER PROCESSES
BETTER PRODUCTS
BETTER SERVICES
BETTER BUSINESS

QualityNow levert maatwerk kwaliteitsmanagement voor
start-ups, MKB en grote organisaties

QualityNow analyseert uw organisatie, doet voorstellen voor verbeteringen op het gebied van (productie)processen en draagt actief bij aan het borgen van nieuwe afspraken en methodes. QualityNow geeft een waardevolle boost aan productiebedrijven die hun processen willen screenen en optimaliseren. Met name in de farmaceutische industrie en de productiebedrijven van medische hulpmiddelen, biologicals, vaccins en bloedproducten heeft QualityNow veel ervaring opgebouwd. Daarnaast groeien de activiteiten van QualityNow in andere sectoren.
Waar QMS vragen zijn, levert QualityNow heldere antwoorden.

Voor MKB en start-ups biedt QualityNow structuur in kwaliteitsmanagement en praktische oplossingen

QualtiyNow is er voor:

 • Start-ups en scale-up MKB die willen groeien met behoud van, of verbetering van huidige kwaliteit.
 • MKB en start-ups die de kwaliteit van toeleveranciers willen verbeteren.
 • MKB en start-ups die zichzelf in de etalage willen zetten voor overname of verkoop.
 • MKB en start-ups die hun eigen processen en kwaliteit objectief in kaart willen brengen en monitoren.

Voor grote organisaties en corporates biedt QualityNow een frisse blik op processen en concrete acties voor verbetering

QualityNow is er voor:

 • Grote organisaties met een bestaand QMS dat van onhandelbaar handboek getransformeerd moet worden naar een efficiënte QMS-applicatie.
 • Grote organisaties waar het QMS een herijking moet krijgen om beter aan te sluiten bij actuele processen.
 • Grote organisaties waar het huidige QMS de groei van de eigen organisatie belemmert.
 • Grote organisaties waar het huidige QMS de certificeringen belemmert.
 • Grote organisatie waar kwaliteitsverbeteringen gewenst zijn op het gebied van product, proces en service.

Met QualityNow in 3 stappen naar kwaliteitsmanagement dat bij uw organisatie past

De aanpak van QualityNow heeft 3 stappen:

1. Analyse: De analyse van de bestaande situatie.
2. Improve: Het opstellen en uitvoeren van verbeterpunten.
3. Assure: Het borgen van nieuwe processen.

Kiest u ervoor om alle stappen bij QualityNow uit te voeren, dan houden we regelmatig tussentijdse evaluaties over de voortgang. U kunt er ook voor kiezen om een afzonderlijke stap bij QualityNow onder te brengen. Wilt u alleen de analyse, dan dragen we het helder over zodat u zonder problemen aan de slag kunt met de praktische invoering. Wilt u dat wij het kwalitietsmanagement oppakken aan de hand van een bestaande analyse, dan kan dat ook. Alle varianten zijn bespreekbaar.

Methodieken die QualityNow toepast tijdes de werkzaamheden zijn: procesbenadering, EPC business process modeling, lean design, informatie flow en data integrity.

Afhankelijk van de stappen die uitvoeren neemt QualityNow de rol aan van bijvoorbeeld: portfolio- en projectmanager, interim quality manager, quality coach of trainer en inspectievoorbereider.

Hieronder ziet u de activiteiten die wij uitvoeren in de drie stappen.

 • Het bepalen van de juiste plek in organisatie voor QMS activiteiten en bepalen wie verantwoordelijk wordt voor wat.
 • Het in kaart brengen van de vaardigheden van de medewerkers op QMS gebied en het bepalen of medewerkers bijgeschoold of geworven moeten worden.
 • Het uitlijnen en herstructuren van QMS medewerkers en de organisatie.
 • Het kaart brengen van wettelijke regelgeving gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten.
 • Risicoprofiel opstellen van de bedrijfsactivieiten. Dit is de basis voor preventieve maatregelen die in stap 2 worden gedefnieerd.
 • Belemmerende factoren voor verbeteringen wegnemen.
 • Het maken van een quickscan en analyseren van interne audits.
 • Evaluatie van eigen data op kwaliteit en betrouwbaarheid.
 • Speerpunten benoemen.
 • Het modelleren van beste proces wat op dat moment mogelijk is.
 • Resources toewijzen.
 • Medewerkers toewijzen.
 • Documenteren, bewaren en vindbaar maken van alle acties die ondernomen zijn.
 • Het kwalificeren van materialen en van toeleveranciers.
 • Het kwalificeren en selecteren van dienstverleners en het regelen van uitbestedingen.
 • Het kwalificeren vn de interne systemen.
 • Het valideren van werkprocessen en het valideren van utilities (o.a. clean rooms).
 • Het selecteren, trainen en kwalificeren medewerkers.
 • Kwaliteitsdoelstellingen en het kwaliteitsjaarplan opstellen.
 • Kwaliteitsbeleid opstellen en dit communiceren in de organisatie.
 • Online publicatie van het kwalitietssysteem.
 • Prestatiebeoordelingen en rapportages.
 • Beheerstructuur implementeren voor het instandhouden QMS. Het benoemen van taken en verantwoordelijken.
 • Voorbereiden van certificatie. Verantwoordelijken benoemen voor regie, coördinatie en uitvoering.
 • Audittrainingen. 

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek neem contact op met Wim Herings

Wim Herings is naast eigenaar van QualityNow ook sinds 2015 bestuurslid van SKL (Stichting Kwaliteit Limburg). Hét platform voor professionals in kwaliteitsmanagement die werken voor profit en non-profit organisaties.

Wim Herings is een kenner van alles wat met kwaliteit en kwaliteitsmanagement te maken heeft. Hij combineert conceptuele frameworks met praktische ervaring op de werkvloer. Hij bedenkt én implementeert. Hij is de spin in het web van kwaliteitswerkzaamheden.

Wim Herings heeft jarenlange ervaring met:

 • EU GMP Vol4  voor actieve stoffen, geneesmiddel productie, bloedproducten, klinische studies en ATMP + annexen
 • EU GDP
 • FDA US GMP en 21CFR part 11
 • ISO 9001
 • ISO 13485/ MDR
 • Technsche stds ASTM, div. ISO 14644, PDA, VCCN

Een telefoontje of een kennismakingsgesprek bij u op de zaak kan de start worden van een kwaliteitstraject waar uw organisatie jaren de vruchten van plukt.

Neem contact op met Wim Herings via:
telefoon: +31641617700 of mail: info@qualitynow.nl

 

QualityNow is aangesloten bij vakvereniging SKL

SKL is hét netwerk van en voor kwaliteits-professionals in Zuidoost Nederland.

Het doel van SKL (Stichting Kwaliteit Limburg) is een wezenlijke bijdrage te leveren aan kennis rondom kwalitatieve bedrijfsvoering alsmede de toepassing daarvan bij bedrijven, instellingen en organisaties. In alle lagen van iedere organisatie speelt kwaliteit een essentiële rol. In onderstaande video zie je een impressie van de activiteiten van SKL. Voor meer informatie: SKL.nl